Logopedie:

Logopedie is er voor iedereen, van jong tot oud....

Spraak- Articulatie:

Als het spreken niet vanzelf op gang komt en bepaalde klanken niet juist gevormd kunnen worden kan het zijn dat er verstoorde- of vertraagde spraak / articulatie ontwikkeling aanwezig is. Begeleiding in deze  verstoorde- of vertraagde spraak / articulatie ontwikkeling kan voorkomen dat bepaalde klanken onjuist gevormd worden en zo de verstaanbaarheid verminderen. Ook op latere leeftijd kan een foutief gevormde klank of klankcombinatie leiden tot verminderde verstaanbaarheid. Dit kan als zeer vervelend ervaren worden omdat deze verminderde verstaanbaarheid ook weer van invloed kan zijn op de kwaliteit van de communicatie. Soms kan een korte logopedische begeleiding net die ‘tools’ geven die het kind / volwassene nodig heeft om de klanken wel juist te vormen zodat de verstaanbaarheid wordt vergroot en de communicatie soepeler kan verlopen.

Zijn er twijfels over de spraak / articulatie ontwikkeling van een kind / volwassene, vraag dan een kort logopedisch onderzoek aan om hier meer inzicht in te krijgen.

  Taalontwikkeling:

Problemen met leeftijd adequate ontwikkeling in de vorming van taal / communicatie. Soms kan de taalontwikkeling niet toereikend genoeg zijn om met leeftijdsgenootjes adequaat tot de gewenste communicatie te komen. Kleine irritaties bij het kind ontstaan vrijwel onzichtbaar tot dat er frustratie ontstaat waarin het onvermogen om deel te nemen aan de communicatie zichtbaar wordt. Om deze frustratie voor te zijn is het van belang een goed inzicht te hebben in de ontwikkeling van de taal en de communicatie. Een kort logopedisch onderzoek kan dit inzicht geven. Mocht er sprake zijn van twijfel, misverstanden of behoefte aan begeleiding bij ouders, peuterspeelzaal leidsters of leerkrachten dan is  logopedisch begeleiding misschien zeer wenselijk om helderheid te verkrijgen in de taalontwikkeling en de verstoring in de communicatie. 

Een kort logopedisch onderzoek op het gebied van taal- en of communicatie ontwikkeling is ook zeer geschikt voor kinderen (volwassenen) met een een Autisme Spectrum Stoornis. In het logopedisch onderzoek wordt er gekeken op welke wijze, op welk niveau en met welk doel er gecommuniceerd wordt.

Communicatie (Afasie, Dysarthrie).

Afasie, Dementie, ook wel niet aangeboren hersenletsel. De basis van communiceren veranderd plotseling of gaande weg. Hierbij is van belang dat de omgeving handvatten tot zijn beschikking krijgt om de resterende vorm van communicatie te begrijpen en zo lang, als mogelijk is, op hetzelfde niveau te behouden. Hoe wordt de nieuwe communicatie vormgegeven, welke intentie van de communicatie is belangrijk voor de cliënt en zijn of haar partner. De communicatie zo ondersteunen dat de kwaliteit zoveel mogelijk gewaarborgd blijft en waar de voldoening van het contact met elkaar centraal staat.

Gespreksvaardigheidstechnieken:

Het verbeteren / optimaliseren van het voeren van een gesprek in sociale-, werkgerelateerde situaties. Je uitdrukkingsvaardigheden vergroten, de kracht van woorden leren kennen en herkennen. Verschillende gespreksstijlen eigen maken (coach gesprek, slecht nieuws gesprek, informatief gesprek).

 

Josien Kiewiet

Gediplomeerd logopedist 1992 Academie voor Logopedie te Groningen