Hypnotherapie en Regressie

Hypnotherapie geeft de mogelijkheid om eenvoudig en zonder stress, ingesleten patronen, gedachten, waaruit negatieve reacties ontstaan, te behandelen. Het blijkt dat met name hardnekkige problematieken met succes door hypnotherapie 'doorbroken' worden, waardoor er verandering en zo verbetering kan ontstaan in zowel fysieke als mentale problemen.
Goed ademen en het kunnen bereiken van de gedachtegang, het onderbewuste, zijn voorwaarden om tot een goede hypnotherapie te komen. Bij ”De Praktijk" wordt al jaren gewerkt op basis van goed ademen, de verdieping van de beweging in het lichaam.

Ook het werken met Trillingsfrequentie, het kunnen afstemmen op datgene wat het lichaam je wil vertellen, biedt handvatten tot behandeling en is daardoor de sleutel tot het werken met hypnotherapie.
Dit alles combineert ''De Praktijk" om zo tot mooie, verrassende en stevige resultaten in de behandeling te komen. Heb je behoefte aan ondersteuning in bepaalde processen in je leven, ontwikkeling? Maak gerust een afspraak.

meer weten? neem gerust contact op.