depraktijktrillingsfrequentie.nl

Trillingsfrequentie.


Bewust worden van trillingsfrequentie vereenvoudigd het in balans komen of blijven, het toont je de eenvoud van "lichter leven" en laat je ervaren dat problemen, soms tot creatieve oplossingen kunnen leiden. Oplossingen welke je kunnen verrassen en je opgebouwde spanning kunnen wegnemen. Het ontwikkelen van je trillingsfrequentie, het in staat zijn je trillingsfrequentie waar te nemen, laat je de veelzijdige en mooie mogelijkheden zien die het leven je te bieden heeft. Het geeft verdieping in "in alles wat is".

Het ontdekken/ ontwikkelen van trillingsfrequentie.

Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke, innerlijke trilling. Deze trillingsfrequentie kun je beïnvloeden op velerlei manieren. Door je hiervan bewust te worden kun je concreter werken met trillingsfrequentie. De Praktijk biedt je hier inzichten in en laat je kennismaken met trillingsfrequentie. Ervaren wat trillingsfrequentie is en wat het voor jou persoonlijk kan doen, is een verrijking in je leven.

Je innerlijke trilling kan zich aanpassen aan een natuurlijke trillingsfrequentie zoals een omgeving, situatie of persoon. Hoe mooi is het als je hierin je bewustzijn kunt vergroten en mag uitbouwen tot een trillingsfrequentie die helder, zichtbaar en gewenst is. Bewust leren werken met en het ontwikkelen van je persoonlijke trillingsfrequentie is een cadeautje van jezelf aan jezelf, in een steeds snellere veranderende, uitnodigende wereldenergie.

Het willen leren werken vanuit innerlijk weten.


Werken vanuit jouw innerlijke weten is ontdekken waar jouw Trillingsfrequentie zijn talenten heeft. In welke situaties neem je zonder na te denken 'leiding' en ontstaat er vanuit de omgeving een organisch 'volgen'. Overtuig je mensen of hechten de mensen waarde aan de 'gekozen' woorden die je spreekt. Passen de woorden die je kiest bij je innerlijke trillingsfrequentie of zijn het woorden die lijken te passen bij 'een voorbeeldfunctie', waaraan je, je meent te moeten conformeren. Waar resoneert jouw Trillingsfrequentie als het er omgaat 'jezelf' te zijn. Wanneer spreek je eigenlijk van 'jezelf', en welke mogelijkheden laat je liggen.


Weten...schap.

De wetenschap is het erover eens dat alles uit energie bestaat en dat energiesystemen bewustzijn hebben. De Aarde draait binnen een welhaast oneindig elektromagnetisch veld. Alles neemt deel aan deze beweging/energie. Zowel Kosmische energie als Aardse energie beschouwen we doorgaans als een soort abstracte vorm van energie welk ' buiten ons' omgaat. Alsof deze energie alleen maar ergens ver weg in de ruimte aanwezig is of diep onder het aardoppervlak. Maar die energie is natuurlijk ook in onze werkelijkheid aanwezig, in ons leven als individueel persoon. Door ons leven en onze bewegingen oefenen wij een energetische invloed uit, welke voelbaar is in elke situatie. Als we het dus hebben over ‘trilling”, hebben we het niet over iets mysterieus dat ergens in de stratosfeer of aardkern bestaat, maar over iets wat in onze persoonlijke ruimte te vinden is, onze innerlijke ruimte bevat zijn eigen trillingsfrequentie.
Klinische onderzoek en revolutionaire ontwikkelingen in verschillende moderne wetenschappen leveren steeds meer empirische (gebaseerd op eigen ervaring) bewijzen dat innerlijk werk, de trillingsfrequentie van de persoon in kwestie in positieve zin verandert. Of het nu om elektromagnetische gravitatie- (magnetische veroorzaakt door het vloeien van elektrische stroom in kracht) of kwantumwetenschappen (nieuwe fysica; meer organisch, holistisch) gaat, de ontwikkelingen tonen aan dat wat grote mystici en spirituele tradities ons al eeuwenlang voorhouden, alles is energie, dus ook wij.

Verhoog je trillingsfrequentie.


Word je steeds meer bewust van inwendige en uitwendige energie en van de eigenschappen daarvan, en van de principes volgens welke die energie werkt: frequenties, trillingen, vibraties, resonantie, golven, cycli, octaven en spectra. Ontdek dat deze concepten de kern vormen van nieuwe manieren om alles te kennen, te doen en te ervaren. Met andere woorden, jouw persoonlijke trilling, je trillingsfrequentie, die jouw lichaam, emoties en verstand van minuut tot minuut hebben, is het belangrijkste middel dat je hebt voor het creëren en ervaren van een fijn en verfijnd leven.

(Deel bron: P.P)

Trillingsniveau van onze Aarde.


Het natuurlijke hartritme van Moeder Aarde wordt ook wel de Schumann Resonantie genoemd. Al vele jaren ligt het trillingsniveau/resonantie rond de 7,83 HZ met slechts af en toe kleine verschillen. Wat vrijwel niet of nauwelijks wordt vermeld is dat de Schumann-resonantie sinds juni 2014, gestaag is opgelopen van 7,8 Hz naar waarden tussen de 12 en 13 Hz. Dit is merkbaar bij iedereen, want parallel aan de frequentieverhoging wil ook het bewustzijn mee. Door deze veranderingen mag aangenomen worden dat het trillingsniveau van het 'leven' op Aarde ook veranderd. En dat dit dus ook van invloed is op je trillingsfrequentie, je gevoel, je emoties, je beleving, je ontwikkeling, je bewustzijn.

(Deel bron: Kathy J. Forti). (Deel Bron: NFN)


Wil je meer weten? Wil je ervaren?
Maak gerust een afspraak via contactpagina of bel: +31 6 20 32 49 82